Головна » 2015 » Квітень » 2 » ЗМІНИ ДО ПЕНСІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
11:35
ЗМІНИ ДО ПЕНСІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Зміни до пенсійного законодавства

З 01.04.2015р. в Україні відповідно до ухваленого парламентом та підписаного Президентом України Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення” набирає чинності дещо змінена пенсійна система.

Зазначений Закон передбачає зміну зако­нодавчих норм, що ре­гулюють питання пен­сійного забезпечення за трьома основними блоками.

Перший блок стосу­ється виплати пенсій пен­сіонерам, які працюють на «спеціальних» посадах.

Це стосується держав­них службовців, прокуро­рів, суддів, народних де­путатів та деяких інших категорій працівників.

Унесені до 14 пенсій­них законів зміни перед­бачають, що в період ро­боти на зазначених по­садах, призначені пенсії не виплачуються до звільнення з роботи. При цьому не має зна­чення вид пенсії та за­кон, згідно з яким вона призначена.

Водночас пенсіонер має право вибору: про­довжувати працювати на «спецпосаді» та одержу­вати заробітну плату чи звільнитися з посади й одержувати пенсію.

Ця норма не поширю­ється на інвалідів І та II гру­пи, інвалідів війни ІІІ гру­пи, учасників бойових дій, членів сімей помер­лих чи загиблих військо­вослужбовців, учасників Антитерористичної опе­рації. Усі вони на будь-якій роботі будуть одер­жувати призначену пен­сію в повному обсязі.

Пенсіонери-науковці, які працюють на «спецпосадах», зможуть одержу­вати 85% належної їм пенсії, обчисленої за за­гальними правилами.

Другий блок стосуєть­ся порядку виплати пен­сій іншим категоріям пра­цюючих пенсіонерів.

Для них передбачено, що в період роботи ви­плачується 85% призна­ченого розміру пенсії.

Пенсії, призначені в розмірі менш ніж 1423,50 грн., працюючим пенсіо­нерам виплачуватимуть­ся в повному обсязі. У працюючих пенсіонерів, у яких розмір пенсії більш ніж 1423,50 грн., пенсія буде виплачуватися на рівні 85%, але не менш ніж 1423,50 грн.

Працюючим пенсіонерам із числа інвалідів І та II групи, Інвалідів війни III групи, учасників бойових дій, чле­нів сімей загиблих військовослуж­бовців та пенсіонерів, пенсії яким призначені відповідно до Закону України «Про пен-сійне забезпечен­ня осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пен­сія виплачується в повному обсязі незалежно від розміру.

У всіх випадках після звільнення з роботи, в тому числі зі «спецпосад», виплата пенсії поновлюється в пов­ному обсязі.

Третій блок стосується зміни умов призначення пенсій на пільгових умовах та за вислугу років:

По-перше, з 1 квітня 2015 р, по­етапно змінюється вік жінок, потріб­ний для призначення пенсій на піль­гових умовах.

Вік виходу на пенсію жінок зміню­ється:

а)         з 45 до 50 років для жінок, які народилися після 1 квітня 1970 р. (за Списком № 1 — переліком особливо шкідливих та особливо важких про­фесій та робіт, затверджених Кабінет­ом Міністрів України);

б)         з 50 до 55 років для жінок, які народилися після 1  квітня 1965 р.(за Списком № 2 — переліком шкід­ливих та важких професій та робіт, затвердженим  Кабінетом  Міністрів України).  Це стосується жінок,  які працюють трактористами-машиністами, доярками,  свинарками,  за­йняті на вирощуванні тютюну, є робітницями текстильного виробниц­тва, водіями міського пасажирсько­го транспорту.

Цей процес відбуватиметься по­ступово протягом 10 років: кожного року на шість місяців. Ця зміна по­трібна, щоб узгодити пільговий пенсійний вік жінок із загальним пенсійним віком для жінок, який поетапно змінюється починаючи з 1 жовтня 2011 р.

Також поетапно на шість місяців за рік змінюється загальний стаж роботи для призначення пенсій на пільгових умовах. При цьому трива­лість пільгового стажу залишається без змін.

По-друге, на п’ять років поетап­но протягом 10 років на шість мі­сяців за рік змінюється тривалість загального стажу роботи, потріб­ного для призначення пенсії за ви­слугу років, а для окремих катего­рій працівників — потрібної вислу­ги років. Це стосується, зокрема, робітників локомотивних бригад, працівників на польових геолого­розвідувальних роботах, робітни­ків на лісозаготівлях І лісосплаві, плавскладу флоту, працівників освіти та охорони здоров’я, артис­тів тощо.

При цьому умови призначення пенсій за вислугу років щодо трива­лості раніше набутого спеціального стажу залишаються незмінними.

Наприклад, учитель, лікар, які на 1 квітня 2015 р. відпрацювали по 25 років, зможуть у будь-який час після звільнення з роботи скористатися своїм правом на призначення їм пен­сії за вислугу років.

Зміни умов призначення пільгових пенсій та пенсій за вислугу років торкнуться лише нових пенсіонерів.

Усього пенсіонерів, які одержують пенсію в Україні, майже 12.5млн. Тобто ці законодавчі зміни не зачіпають інтересів більшості пенсіонерів, котрі продовжують одержувати свої пенсії, призначені їм згідно із законодавством.

Світлана ІВАЩЕНКО.

Заступник начальника управління  Пенсійного фонду України в Борівському  районі.                                                               

 

Переглядів: 144 | Додав: trudovaslava | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar